JQuery Cookie ile Array Kaydetme ve Kullanma

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere cookie ye değişken olarak bir array dizisi nasıl tanımlayacağınızı ve bunu tekrardan nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim.

Şimdi elimizde aşağıdaki gibi bir array olduğunu varsayalım.


var name = ['Yunus', 'Emre', 'Araç'];

Bu name dizisini cookie kaydetmeden önce JSON olarak dönüştürmemiz gerekiyor.


var jsonName = JSON.stringify(name);

Bu işlemi yaptıktan sonra jsonName değişkenimizi cookie olarak kaydedebiliriz.


$.cookie('arrayName', jsonName);

Bu yapığımız işlemleri bir araya toparlarsak aşağıdaki gibi bir kod satırımız olacaktır.


var name = ['Yunus', 'Emre', 'Araç'];

var jsonName = JSON.stringify(name);

$.cookie('arrayName', jsonName);

Şimdi bu arrayimizi cookie olarak kaydettik ve bu değişkenimizden değeri okumak istiyorsak aşağıdaki gibi cookie deki değişkenimizi okuyoruz ve json parse ederek tekrar dizi haline getirerek kullanabiliriz.


var jsonName = $.cookie('arrayName');

var name = JSON.parse(jsonName);

Gördüğünüz gibi cookie ye dizi olarak rahatlıkla veri ekleyebiliyoruz ve bunu istediğimiz zaman da rahatlıkla okuyabiliriz.

Bir Cevap Yazın