C# ta Kod İle Bilgisayarda Bir Programın Kurulu Olup Olmadığını Kontrol Etmek

Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlere bilgisayarınız da bir programın yüklü olup olmadığını yazılımsal olarak nasıl kontrol edebileceğinizi anlatacağım.

Mesela bir program yazdınız ve bu programın çalışması için bilgisayarınız da bir program yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki kod ile bilgisayar denetim masasında program kaldır kısmında yer alan program listesindeki tüm programların isminde arama yapabileceksiniz.

Ben örnek olarak “Microsoft SQL Server” yüklü olup olmadığını kontrol ediyorum ve bunu konsol uygulaması ile yapıyorum. Burada sql server birden fazla sürümü olabileceğinden içerikteki isimlerde bu adın geçip geçmediğini aratıyor olacağım ve 2014, 2012, 2010 veya her hangi bir tool u yüklü ise bana bununla ilgili uyarı verecektir.

</p>
<p>class Program<br />
{<br />
static void Main(string[] args)<br />
{<br />
string programName = &quot;Microsoft SQL Server&quot;;</p>
<p>bool st = CheckProgram(programName);</p>
<p>if (st)<br />
Console.WriteLine(programName + &quot; bilgisayarınızda kuruludur.&quot;);<br />
else<br />
Console.WriteLine(programName + &quot; bilgisayarınızda kurulu değildir.&quot;);<br />
}<br />
public static bool CheckProgram(string ProgramName)<br />
{<br />
bool status = false;<br />
string registry_key = @&quot;SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall&quot;;<br />
using (RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(registry_key))<br />
{<br />
foreach (string subkey_name in key.GetSubKeyNames())<br />
{<br />
using (RegistryKey subkey = key.OpenSubKey(subkey_name))<br />
{<br />
if (!string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(subkey.GetValue(&quot;DisplayName&quot;))))<br />
{<br />
if (Convert.ToString(subkey.GetValue(&quot;DisplayName&quot;)).Contains(ProgramName))<br />
status = true;<br />
}<br />
}<br />
}<br />
}<br />
return status;<br />
}<br />
}</p>
<p>

Burada isterseniz metodu alarak herhangi bir projede de kullanabilirsiniz.

4 thoughts on “C# ta Kod İle Bilgisayarda Bir Programın Kurulu Olup Olmadığını Kontrol Etmek

    1. Merhaba, Bu kodu rahatlıkla Windows Form da kullanabilirsin sadece aradaki farklılıkları değiştirmen gerekecektir. Mesela Console.WriteLine gibi MessageBox.show kullanırsın.

Bir Cevap Yazın